Verdens fedeste undervisning

Verdens fedeste undervisning

Vi er prøveførende i 9. og 10. klasse.

Østerskovs undervisning er unik på verdensplan. Vi skaber virkeligheder og sammenhænge fra samfundet, historien og litteraturen på en måde så du er aktiv del af stoffet.

Hver uge laver vi en overordnet ramme, hvor du får en rolle i, fx en klimakonference, en Josefine Ottesen roman, eller det romerske senat. I den ramme, med din rolle, præsenteres du for udfordringer indenfor dit klassetrins faglige pensum.

At vi vælger en spændende ramme skulle gerne gøre undervisningen mere spændende for dig. At du får en aktiv rolle skulle gerne motivere dig til at være aktiv i undervisningen.

Men mest vigtigt: du får øvet dig i at magte verden. Vi øver dig i at være aktiv i dine omgivelser og lærer dig om sammenhænge i verden omkring dig.

 Samarbejde og temarollespil på efterskole

Hvordan foregår det?

Forestil dig, at du er senator i den gamle Rom. Vi finder en toga til dig i udklædningskælderen, som du gerne må bruge i løbet af ugen.

For at få indflydelse i senatet skal du kunne nogle ting, og her opsøger du din faglærer:

  • I matematik undersøger I hvordan der kan bygges en aquadukt til Rom. Matematiklæreren gennemgår vinkler, cosinus og sinus, og du løser sammen med de andre senatorer opgaven med at få Rom forsynet med frisk drikkevand. Herefter kan du vælges til det senatsråd, der beslutter hvad der skal bygges i Rom. Bliver det dig, der skal bygge Colosseum?
  • I tysk kommer germanske stammer vandrende fra nord mod Italiens frugtbare sletter. Du sendes ud for at mødes med deres ledere og lave en aftale, der afværger krig. Hvis det lykkes, kan du blive medlem af Roms diplomatkorps.
  • I fysik/kemi skal du lære om metaller og minedrift. Følger du med i timen, vil du nu kunne udruste en hær, der kan drage på mission til fremmede land og møde fjendtlige hære.
  • I dansk læser du Kaj Munchs skuespil ’Før Cannae’, du analyserer teksten, og er med til at gennemspille scener fra skuespillet. Efter det er du i stand til at beklæde de øverste tillidsposter i republikken.
  • I engelsk er du hovedpersonen i en retssag i Rom. I dagens anledning foregår retssagen på engelsk. Deltager du her, kan du være med til at foreslå love i senatet.

Sådan er ugen lavet for alle fag i 8., 9. og 10. klasse.

Ugen efter er du måske på vej ud i rummet på flugt fra den kinesiske rumflåde; eller skal være vært for en klimakonference med toppolitikere fra hele verden; eller angribe Dybbøl skanse som prøjsisk øverstkommanderende i 1864.

Det faglige indhold og prøverne

Dine lærere underviser med læringsmålene fra undervisningsministeriet. Prøverne er som alle andre steder i landet.

Lærerne er uddannet med en læreruddannelse eller er fra universitetet, nogle er begge dele. Der er opgaver fra den nemme og overskuelige til den mere indviklede og svære. Du skal arbejde med de opgaver, der giver dig det bedste udbytte.

Flere elever end landsgennemsnittet søger en gymnasial uddannelse efter Østerskov.