HISTORIEN OM ØSTERSKOV

Banner Pic

ØSTERSKOV EFTERSKOLES HISTORIE

- Af Mads Lunau, skolens grundlægger og forstander 2006-2018

Spil har gennem tiderne været både en platform for samvær og en træningsplads for komplekse kompetencer. At platformen måske en dag kunne hjælpe til at formidle viden var derfor ikke en fremmed tanke. At den skulle danne skole var måske lidt fjernere, men ikke desto mindre hvad der skete.

Rollespil (6)
bg grafik

DE TIDLIGE ERFARINGER

Ideen blev født af pionerer

Ideen til Østerskov Efterskole blev født i 2003 af Mads Lunau og Malik Hyltoft.

Makkerparret var pionerer i det danske rollespilsmiljø fra begyndelsen af 1980’erne og skabte sammen bl.a. spilleklubben FASTA i Århus, den første landsorganisation for rollespilsklubber, OODS og spilkongressen FASTAVAL.

Spil skaber fordybelse og engagement

Det blev i arbejdet med spilinteresserede i Danmark hurtigt tydeligt for dem, at spillene gav et utroligt stort engagement hos deltagerne. Høj motivation, høj produktivitet og masser af interaktion. Unge mennesker kunne bruger timer og dage på at fordybe sig i ofte engelsksproget og kompliceret litteratur. De kunne forberede sig koncentreret i dagevis og fremlægge for de andre i en grad, som skolesystemet burde være misundeligt på.

Formidling af skolestof?

Med et fagligt udgangspunkt i hhv. Filosofi og Engelsk litteratur, og et fælles engagement i samfundsforhold, blev det interessant for dem at se om spil måske kunne bruges til formidling af skolestof.

I regi af spilkongressen Fastaval præsenterede de to læringsrollespil i midten af 1980’erne. Rollespillere fra hele landet kunne leve sig ind i bl.a. minearbejderstrejken i England i 1920’erne og 9. April 1940.

Formidlingsspil

De to fik blod på tanden over det at formidle ved hjælp af interaktion og fortælling. I slut 80’erne og i 90’erne udviklede de læringsspil for mange forskellige samfundsaktører. Spil om Nord-Syd dialogen, kommunal forvaltning, kost og sundhed, fritidsliv og vikingetiden.

Men det var tydeligt, at de spil kun var en niche i det danske uddannelsestilbud. Det var også klart, at det ville være et svært projekt at vandre ind på et dansk lærerværelse eller i et dansk klasseværelse og sige ’nu skal I høre hvad I skal lave fra nu af!’.

En velegnet skoleform?

Mads arbejdede i ungdomsskolen, som er kendetegnet ved at lave aktiviteter for dem, der er interesseret i et specifikt emne. Det element fandtes også markant i én bestemt skoleform indenfor grundskolen, nemlig efterskolerne. Skulle en ide om at undervise anderledes testes af, var det måske her muligt at opbygge et tilbud og så se, hvem der havde lyst til at være med?

Efter han havde præsenteret ideen for Malik i forsommeren 2003, tog de to fat i at skabe skolen. De havde begge stor erfaring for organisatorisk arbejde tidligere og med hjælp og støtte fra mange andre i spilmiljøet fik de etableret en støtteforening, en bestyrelse og skaffet de nødvendige formalia. Med hjælp fra den daværende Hobro Kommune overtog foreningen et plejehjem, der var på vej i udfasning. Det lå lige op af Hobro Østerskov. Østerskov Efterskole var født.

 

SÅ ER VI IGANG!

Indvielse på grundlovens fødselsdag

5. Juni 2006 overtages Kirketoften 4 som fremtidigt hjem for Østerskov Efterskole. Der bliver indviet med champagne og flag. Det er ikke en tilfældighed, at datoen er sammenfaldende med Grundlovsdag. De to grundlæggere er samfundsinteresserede og politisk aktive - i hver deres side af det politiske landskab - og vil gerne have eleverne til at engagere sig i det omgivende samfund. I de første år er der tradition for, at fødselsdagen blev fejret med grundlovsmøde sammen med elever og forældre.

Den første stab hyres ind

De første små 50 elever står klar fra hele landet til skoleåret 2006-07. Mads Lunau som forstander og pædagogisk leder, Malik Hyltoft som viceforstander og forretningsfører. Henrik Jakobsen som formand for bestyrelsen. Der blev ansat en håndfuld lærere og en håndfuld teknisk-administrative medarbejdere, af dem er kun Ivajlo Holm og Krista Kusk tilbage. Interessen viste sig at være stor og skolen havde hurtigt fyldt op og venteliste. De følgende to år blev staben fordoblet. Flere fra denne udvidelse er stadig på skolen: Pernille Rovsing, Martin Hill, Helle Zinck og Kenneth Hansen.

Hjælpende hænder udefra

Flere aktive fra spilmiljøet præger bestyrelsen og hjælper skolen i opstarten. Men én person - forøvrigt uden rollespilsbaggrund - skal nævnes specielt for sin kæmpe indsats gennem mange år, Inger Madsen. Forælder til en elev på det første år, men igennem mange år meget aktiv i bestyrelsen, gerne med praktiske gøremål på skolen og sociale arrangementer for forældrene.

Brætspil (6)

DE FØRSTE ÅR

Pionererne opfandt alt fra bunden af

De første årgange var præget af en stærk pionerkultur. Meget få af de ansatte havde forudgående efterskoleerfaring. Rutiner og forventninger blev skabt fra bunden. Kravet var, at staben skulle kunne argumentere for sine forventninger til eleverne. Det gav de første årgange et stort medejerskab, noget, der måske falmer, når rutiner og anvisninger stivner med årene og bliver til ‘plejer’.

Første udfordring for underviserne, hvor forstander og viceforstander underviste med de første år, var at finde en måde at forberede læringsrollespillene på. Det var forventet, at eleverne fik et samlet narrativt forløb fra alle underviserne, hvor fagene kunne vise deres vinkel på forløbet og hvor der var mulighed for at nå de mål, ministeriet havde sat op.

Det blev gjort ved at dele underviserne i to hold. Mens det ene hold underviste en hel skoleuge, så forberedte det andet sig og tog sig samtidig af aften- og weekendtilsyn. Efter to uger det første år og en uge de følgende byttede de så. På den måde var der tid i dagstimerne til sammen at finde et koncept for ugen, planlægge måden det skulle afvikles på og beslutte, om der var fælles elementer. Men også tid til individuelt at planlægge den enkeltes fagundervisning.

Tid synes underviserne nu ikke der var meget af de første år. Bortset fra nogle få forløb, som Mads havde lavet i sin korte tid i folkeskolen, skulle alt laves fra bunden. Eneste trøst var, at forløbene kunne genbruges årene efter. Så hvis ikke der var ambitioner om at redigere i forløbene, kunne der måske spares noget tid her. Men da Østerskov lærere er ambitiøse blev det til mange timer i og udenfor skemaet. Måske godt der ikke blev talt timer dengang, først da arbejdstidsreformen kom noget senere.

Skift af viceforstander

I ledelsen sker der det, at Malik stopper efter kort tid og Jakob Bavnshøj overtager. Under makkerskabet Mads Lunau og Jakob Bavnshøj kom der aldrig røde tal i skolens regnskab.

Fladlandssagaen

Sagabyen grundlægges. Først med flytbare huse, der stilles op på engen ved skolen, senere i fast udgave på matriklen, da vi får forærende en firelænget gård af rollespillere på Sjælland. Rollespilllet, der har sæde i Sagabyen, er en meget gammel rollespilskampagne, der er flyttet med Morten Tellefsen fra Århus og nu lever i bedste velgående i parken på Østerskov ca. hver måned.

Udklædning og spil

Skolen fik også hurtigt etableret en stor samling udklædning. Det hjalp på mange forløb, at eleverne kunne iklædes sære gevandter, høje hatte eller overalls leveret fra militærets overskudslager. Med hjælp fra miljøet fik skolen også en kæmpe spilsamling og ualmindeligt mange VHS-film. De sidste er for længst gået på pension, men spilsamlingen er støt vokset under Jakob Bavnshøjs ledelse.

Elever med specielle behov

Det var tydeligt fra de første årgange, at elever med specielle behov eller som havde svært ved at gå i skole, havde stor glæde af den måde Østerskov tilrettelagde undervisningen. Efterskoleforeningens konsulent havde set det fra starten og ministeriets ansvarlige på området var imponeret over vores indsats. Derfor blev der hurtigt etableret en afdeling for elever med specielle behov med deres egen optagelse og ansvarlige. Klanen er nu en integreret del af skolen og dækker op til 16 elever. Den giver også rådgivning, hvis elever i den almene gruppe har specielle udfordringer.

FULD FART PÅ

Det inddragende klasseværelse

Undervisningen fandt efter opstarten et naturligt leje mellem at opfriske tidligere forløb og lave nye. Hele huset samarbejdede om forløbene, hvor både mad og bygning blev involveret i at give eleverne en god spil- og læringsoplevelse.

På et tidspunkt blev underviserne bedt om at lave en Kanon af de mest betydningsfulde forløb gennem tiden.

Listen af forløb er meget lang og meget bred. Kreativiteten har været i top og intet sted har interaktiv undervisning med en motiverende fortælling blevet leveret stærkere end på Østerskov!

Traditioner

Mange traditioner blev grundlagt de første år:

 • Studiestart skete uden computerskærme i jernalderbyen Hvolris, hvor eleverne skal finde en ny høvding - og bo og leve som rigtige vikinger
 • Skolens fødselsdag blev fejret som en børnefødselsdag med pølser, rød sodavand og balloner
 • Efterskolernes dag skulle involvere de besøgende og give dem en rolle at spille mens de bevægede sig gennem huset
 • Studieturen skulle have undervisningsindhold og have spilelementer. Det har bragt os mange steder hen og mange spændende fortællinger at interagere med
 • Skrivekursus med forfatter Mette Finderup resulterede i en årlig novellesamling fra elevernes hånd
 • I ferierne var der plads til at interesserede børn kunne komme på kursus. I starten hed det Fantasmos og blev ledet af Mathias Granum, i dag hedder det Østerskov Akademiet og ledes af tidligere elev Frederikke Højer
 • Til jul gik vi i nørdernes kirke: biografen. Store ring-sagaer, mange hobbitrejser og flere stjernekrige er blevet afsluttet sammen i den gamle biograf i Hobro
 • Modtagelsen af de kommende elever i foråret sluttede af med kampen om elevernes fane. Erobrede de kommende den ikke, var den til evig eje for den forsvarende årgang. Heldigvis for mange af de kommende årgange, skiftede andenårseleverne i sidste øjeblik og sikrede at fanen altid er gået videre
 • Til både Fastelavn og Halloween har eleverne klædt sig ud og skræmt livet af de omliggende boligkvarterer
 • Som sommerafslutning tog vi sammen i sommerland med mange forbrændte skuldre og næser til følge
 • Afslutningen med forældre havde altid en gæstetaler i ivrig samtale med skolens ansatte. Vi har haft besøg af mange kendte bl.a. Ramses d. II, Dr Doom og Darth Vader.
 • Efter afslutningen tilbragte eleverne den sidste uge på feltfod og uden computere.
 • Elevernes Galla dagen før de slutter rundes af med Sidste Nat på Østerskov som afslutningen på elevernes afslutningsfest, hvor natterend er tilladt (på matriklen) og eleverne fortæller hinanden om de vigtigste oplevelser de tager med sig over det store bål ved Sagabyen. I de første mange år gik eleverne sammen væk fra skolen på den sidste dag gennem Hobro Østerskov. Det blev kaldt ‘Den Grønne Mil’. Traditionen er nu erstattet med en ‘æresport’ af ansatte bevæbnet med skumgummisværd!
 • I sommerferien traf gamle elever hinanden til det traditionsrige Gammel Elevtræf. Der blev slået riddere af dem, der havde gjort en ekstraordinær indsats ude i verden, taget årgangsbilleder og lyttet til forstanderens tale.

Mange af traditionerne er der endnu.

FASTAVAL

Da den store spilkongres FASTAVAL flyttede sit træf til Hobro blev det i samarbejde med Østerskov. Vi finansierede æresgæsten, som vi så havde glæde af som underviser i ugen op til træffet i påsken. Eleverne lærte fra de øvede hvordan man stillede et stort spilarrangement på benene og endeligt kunne Gammel-Elevforening tjene en skilling til deres træf i sommerferien ved at udleje skolen til spiltræf-gængere - ofte selv gamle elever, der var glade for at kunne gense skolen på den måde.

Ud af huset

Griffen

Ganske tidligt i skolens historie blev det nødvendigt at kunne transportere elever i en minibus. Den første minibus havde kvalitet svarende til det lille budget og måtte hurtigt på pension. Den næste var noget kækkere og fik endda tilnavnet Griffen. Hvis du har spillet computerspil i starten af årtusindet vil du vide hvad navnet dækker over. Griffen har fragtet mange elever til arrangementer fra Vampyrspil til Cosplaytræf. Også de ansatte har haft glæde af Griffen, når der var brætspilmesse i Essen.

 

Vikingespil

Fra skolens start stod amatørteatret Fyrkatspillet klar med en invitation til at deltage som levende kulisse. Det er blevet til flere forestillinger, hvor en elevgruppe er startet med at lære kamp med vikingevåben, og mens stykket blev vist på Fyrkat ved Hobro, optrådte i forskellige roller med deres kampkunst.

 

Av min arm!

Det viste sig elever med gode evner for rollespil blev efterspurgt i en helt speciel gren, nemlig som figuranter. Både det fysiske og det psykiske beredskab har inviteret Østerskov elever til at lade som om de er kommet galt afsted. Og når en elev fra Østerskov har fået en rolle, så bliver den spillet effektivt! Begge beredskaber har gennem årene været utroligt glade for den udfordring eleverne har kunnet give dem i deres øvelser, og vi føler lidt at vi har hjulpet med noget rigtigt vigtigt med vores deltagelse.

 

Studieturene

Skolens studieture er nævnt andetsteds. De har over årene ført elever og ansatte til borge og slotte i Tyskland, invasionsstrandene i Normandiet og de Bøhmiske Randbjerge. Storbyerne London, Edinburgh, Paris, Prag, Krakow og Berlin. Og til fantastiske eventyr med College of Wizardry på slottet Czocha i det sydlige Polen.

En kæmpe interesse fra omverdenen

Den specielle måde at tilrettelægge undervisningen på har gennem tiden givet rigtig stor interesse for skolen.

 

Pligtlæsning i undervisningsministeriet

Det første år sendte daværende undervisningsminister Bertel Haarder sine ministerielle journalister til skolen for at beskrive skolen i en lang artikel på ministeriets egen hjemmeside. Vi har siden fået at vide, at ministeren satte artiklen på en liste over pligtlæsning for ministeriets ansatte!

 

TV, radio og aviser fra hele verden

Vi har haft besøg af TV-hold og journalister fra Tyskland, Østrig, Frankrig og England, ja sågar to gange fra Sydkorea. Skolen var det første år i TV-avisen, masser af aviser og tidsskrifter gennem tiden og senest i TV2-nyhederne fordi en kort udsendelse om skolen distribueret fra en Facebook platform havde givet over 8 millioner visninger.

 

Forskning

Mange har gennem årene besøgt skolen for at få inspiration til deres videnskabelige arbejde og deres uddannelse. Flere gange har gæsteværelset været optaget med kandidatstuderende, nysgerrige udlændinge (hvilket gav gæsteværelset navnet Svenskens Hule tidligt i skolens historie) og journalister. Alle kom en tur rundt på skolen og fik bagefter sæde i forstanders røde sofa til en snak om skolens særpræg og resultater.

 

I et langt forskningsforløb ville Egmont fonden gerne undersøge Østerskov som et eksempel på, hvordan undervisning kunne gøres levende og motiverende. Det blev til to år med jævnlige besøg af professor Lisa Gjedde og hendes folk. Resultaterne er til rådighed på hjemmesiden rollespil.nu. 

 

Elevinddragelse

Elevorganisationen Danske SkoleElever, DSE, kontaktede for få år siden Østerskov for at bruge os som eksempel på elevinddragelse i undervisningen. Vi var med på rundrejse til landets 8.-klasser som eksempel på, hvordan elever bliver en aktiv del af undervisningen.

 

Ud i verden

Vi blev også indbudt til at rejse ud. Forstander Mads Lunau var udenlands til Sverige, Norge, Estland, Grækenland og Kroatien for at fortælle om skolens metode. Iris Sanders-Depcik tog sig af den fransksprogede fremlæggelse i Paris.

 

Vores egen efterskoleforening

Efterskoleforeningen var også meget interesseret i Østerskov. Ikke blot var der her et fritidstilbud på efterskole, der ikke havde været der så rendyrket før, der var også både en anden måde at organisere arbejdet og undervisningen på. Skolen har gentagne gange været i foreningens blad og været præsenteret på en stor konference.

Nyeste initiativer og begivenheder

De to grundlæggere stopper

Formændene gennem tiden, Henrik Jakobsen, Rene Pedersen, Claus Drachmann og Morten Lahrmann, havde et godt samarbejde med deres bestyrelse og med forstander Mads Lunau. Men da Malik Hyltoft dukkede op igen i rollen som formand for bestyrelsen kom der kurrer på tråden. De to kunne ikke længere enes om skolens linje. Mads stoppede som forstander i efteråret 2018, og Malik som formand i foråret 2019.

BYGNINGEN

Brandsikring!

Rammen omkring Østerskov havde som nævnt fungeret som plejehjem. Da skolen skulle etableres var det første myndighedsbesøg af ... brandtilsynet. Vi troede, der var penge nok i vores opstartslån til at lave en masse med og i bygningen, men det viste sig, at det meste af det blev spist af brandforordninger. At sprælske unge skulle sikres langt mere end gangbesværede ældre var lidt svært at forstå, men skyldtes, at reglerne var blevet opdateret og gjaldt når det blev skiftet til ny brug. Skolen måtte så nøjes med de møbler, der var efterladt, kunne skaffes fra venlige skolers fjerndepoter og findes i genbrug. Heldigvis har der gennem årene været økonomi til at erstatte med mere moderne møbler, selv om det var en kamp at få eleverne til at indse, at de gamle, slidte, sofaer skulle erstattes af mere moderne design. Man lå jo så blødt i dem, oveni i hinanden!

Plejehjem på plejehjem?

Bygningen havde heller ikke haft den store opmærksomhed årene før vi overtog. Det betød, at der ufrivilligt var gulvvarme mange steder på skolen … Vi var dog forsikret, så skaderne blev udbedret indtil forsikringsselskabet opsagde samarbejdet. Heldigt nok kom der nærmest ikke vandskade efter de havde gjort det.

Endelig luft i budgettet!

På et tidspunkt var der penge nok i kassen til at se på udbygninger. Indtil da havde et gammelt personalekøkken fungeret som fysiklokale. Det første år endda uden arbejdsstationer med gashaner og vask. Med udbygning fik skolen et rummeligt og godt fysiklokale og et nabolokale udvidet til endeligt at kunne fungere som klasseværelse. Køkkenet har over flere omgange fået en renovering og E-sportslokalet har krævet en del flere ledninger lagt ind end der var i det gamle lokale Eldorado, hvis navn stammer fra de første år, hvor elever og ansatte fik lov at navngive forskellige lokaler på skolen. Herfra stammer navnene Frejas Sal, Pers Stue, Verdensrummet, Glaskisten, Navlen, Svenskens Hule og altså Eldorado.

Programmering (3)