SKOLEKREDSEN

Banner Pic

SKOLEKREDSEN

Skolekredsen vælger bestyrelsen på årets generalforsamling blandt skolekredsens medlemmer. Alle er velkomne i skolekredsen. Det kan være lokale omkring skolen, aktive i dansk rollespil eller forældre til børn på skolen.

Kontingent til skolekredsen er kr. 50,- årligt.
Kontingentet kan betales kontant, eller via Mobilepay på 28894.
Du kan også lave en bankoverførsel til 9070 – 0000379778. 
Du er medlem af skolekredsen når du har indbetalt, og husk, at vi skal bruge dit navn og e-mail så vi kan skrive til dig. 

BESTYRELSEN

Det er bestyrelsens opgave at tilføre skolen et sæt værdier og holde øje med, at de værdier bliver praktiseret. Det er også bestyrelsens opgave at sikre en sund økonomisk tankegang i skolens drift. 

Læs vedtægter, værdigrundlag, årsplaner mm.

Undervisning Rollespil Og Spil (20)

Bestyrelsens aktuelle sammensætning

 

Ved generalforsamlingen 2020 blev bestyrelsen for 2020/2021 konstitueret. Grundet Corona blev Generalforsamlingen først afholdt i september 2020. 

Formand: Daniel Ganshorn-Bliss. Kontakt: bliss.lidanien@gmail.com

Næstformand: Jakob Bavnshøj

Ordinære bestyrelsesmedlemmer:

Lars Lundager Walmar
Laura Gerlev Hansen

Peter Dyring-Olsen

Mette Schønning
Morten Pedersen (repræsentant fra Bifrost)
Sanne Nielsen (Forældrepræsentant)

Suppleanter:

Søren Hammer

Kjartan Annesen 

Repræsentanter fra skolens ledelse og medarbejdere:

Anne-Marie Fledelius (forstander)
Vibe Esdahl-Schou (Viceforstander)
Mette Tinggaard (Køkkenleder)
Vitus Hundebøll Benzon (medarbejderrepræsentant)

Elevrådet deltager i mødet undtaget under eventuelle lukkede punkter.

REFERATER

Vi uploader løbende referater fra vores bestyrelsesmøder, så det er muligt at følge med i slagets gang.