SKOLEKREDSEN

Banner Pic

SKOLEKREDSEN

Skolekredsen vælger bestyrelsen på årets generalforsamling blandt skolekredsens medlemmer. Alle er velkomne i skolekredsen. Det kan være lokale omkring skolen, aktive i dansk rollespil eller forældre til børn på skolen.

Kontingent til skolekredsen er kr. 50,- årligt.
Kontingentet kan betales kontant, eller via Mobilepay på 28894.
Du kan også lave en bankoverførsel til 9070 – 0000379778. 
Husk, at vi skal bruge dit navn og e-mail!

BESTYRELSEN

Det er bestyrelsens opgave at tilføre skolen et sæt værdier og holde øje med, at de værdier bliver praktiseret. Det er også bestyrelsens opgave at sikre en sund økonomisk tankegang i skolens drift. 

Læs vedtægter, værdigrundlag, årsplaner mm.

Undervisning Rollespil Og Spil (20)

Bestyrelsens aktuelle sammensætning

 

Ved generalforsamlingen 2019 blev bestyrelsen for 2019/2020 konstitueret. Der er grundet Corona endnu ikke afholdt generalforsamling i 2020, og bestyrelsen er derfor stadig den fungerende.

Formand: Tanja Miller. Kontakt: TNM@ucn.dk

Næstformand: Anders Riis

Ordinære bestyrelsesmedlemmer:

Daniel Bliss
Jakob Bavnshøj
Lars Lundager Walmar
Laura Gerlev Hansen
Morten Pedersen (repræsentant fra Bifrost)
Sanne Nielsen (Forældrepræsentant)

Suppleanter:

Torben Kusk Glavind

Repræsentanter fra skolens ledelse og medarbejdere:

Anne-Marie Fledelius (forstander)
Vibe Esdahl-Schou (Viceforstander)
Mette Tinggaard (Køkkenleder)
Vitus Hundebøll Benzon (medarbejderrepræsentant)

Elevrådet deltager i mødet undtaget under eventuelle lukkede punkter.

REFERATER

Vi uploader løbende referater fra vores bestyrelsesmøder, så det er muligt at følge med i slagets gang.