Rygepolitik

 

Rygeregler for gæster

Det er forbudt at ryge på skolens område. Udenfor skolens område må du ikke ryge, hvor eleverne kan se dig. Overtrædelse vil medføre bortvisning.

Rygeregler for elever

Det er forbudt at ryge, mens du er under skolens ansvar, eller når du er undervejs til og fra skolen. Overtrædelse kan medføre udsmidning.

Rygerregler for ansatte

Det er forbudt at ryge på skolens område. Udenfor skolens område må du ikke ryge, hvor eleverne kan se dig. Overtræder du skolens rygeregler, vil det medføre en mundtlig advarsel. Overtræder du reglerne endnu en gang, vil du få en skriftlig advarsel. Yderligere overtrædelser vil føre til bortvisning.