Ministerielt

 

Evaluering og opfølgningsplan

Østerskov Efterskole har evalueret undervisningen og livet på skolen for skoleåret 18-19. Vi holdt en stor spørgeskemaundersøgelse med skolens elever, samtidig med at vi også holdt workshops omkring skolens værdier, elevernes bedste oplevelser og diskussioner om årets forløb.

I kan læse den seneste evaluering for skoleåret 18-19 her: Undervisningsmiljøvurdering lavet i 18-19

 

Opfølgningsplan

Til august holder pædagogiske dage med et samlet lærerteam, hvor vi har opfølgning og evaluering af elevernes svar og rapportens data.

Evaluerings af skolens undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøvurdering lavet i 18-19

Østerskov Trivsel 15-16

Undervisningsmiljøvurdering lavet i 2011
Undervisningsmiljøvurdering lavet i 2008

Karakter

Her er karaktergennemsnittet fra skolens prøver.
Vær opmærksom på at man i databasen skal vælge årgang og klassetrin.

Læs om det her.

Hvordan går det så? Optagelse til ungdomsuddannelserne

Læs mere om optag på ungdomsuddannelserne her.

Østerskov Efterskole har i gennem årene indsamlet statistik om vore elevers faglige udvikling og omkring deres efterfølgende uddannelsesvalg. Samtidig er der i skolens levetid sket en ændring af karakterskalaen, så sammenligning er gjort endnu mere besværligt.

Følgende materiale er dannet efter sammenligning af afgangskarakterer fra folkeskolen og 10. klasse afgangsprøven hos os i sammenlignelige fag (fx skriftlig dansk og mundtlig fysik fra hhv. FP9 og FP10).

  • I skoleåret 2008-2009 skete der et karaktermæssigt løft på 0,6 karakterpoint. Dette var primært i de mundtlige fag, da skolens undervisningsmetode øver fremlæggelse og mundtlighed.
  • I skoleåret 2009-2010 blev karakteren fastholdt med et lille +. Igen primært et løft i de mundtlige fag, mens den skriftlige prøve i matematik tyder på at være bedømt strengere end året før.
    Der er således tale om to år i træk med en positiv karakterudvikling efter ophold på Østerskov Efterskole.

Der er ikke i tallene taget højde for, at 10. klasse for mange er et år med social modning, hvor karaktererne ikke er så vigtige. Samtidig er der ikke i efterskolen evalueringsform med porteføljeevaluering været et ønske om at sætte elevernes fokus på karakterbedømmelser.

Mht. valg af ungdomsuddannelse er vores materiale bygget på tilbagemeldinger fra gamle elever. Her viser fordelingen, at

  • 72 % påbegynder en gymnasial uddannelse (STX, HTX og HHX)
  • 14 % påbegynder en anden ungdomsuddannelse (teknisk skole, HG, SOSU)
  • 14 % gør noget andet (militær, produktionsskole, arbejde)

Aktuelle tal for elever på årgang 10/11, der søger på ungdomsuddannelse:

  • 71 % påbegynder en gymnasial uddannelse
  • 20 % påbegynder teknisk skole
  • 9 % gør noget andet