Årsplan

 

Årsplan for skoleåret 2018/19

Skolens vedtægtsgodkendte navn: Østerskov Efterskole
Skolekode: 823304
Godkendt på bestyrelsesmøde d. 17. marts 2018

Scan af underskrevet dokument: Årsplan for skoleåret 2018-19

Kursets start- og slutdato

11.08.18 – 28.06.19

Kursets titel

Østerskov Efterskole Skoleår 2018-2019

Kursets længde

42 uger

Afbrydelser

14. – 20. oktober 2018 (Efterårsferie)
22. december 2018 – 4. januar 2019 (Juleferie)
10. – 16. februar 2019 (Vinterferie)

Korte kurser

14. – 20. oktober 2018: Østerskov Akademiet Efterår
10. – 16. februar 2019: Østerskov Akademiet vintercamp
30. juni – 06. juli 2019: Østerskov Akademiet Sommer