Specialundervisning på Østerskov

Forside Billede

KLANEN:

Østerskov tilbyder hvert år et begrænset antal elever optagelse i Klanen.
Klanen er Østerskovs specialpædagogiske botilbud, hvor vi skaber en tryg og struktureret ramme om Klanelevernes efterskoleliv, samtidig med at vi tilbyder dem omfattende støtte i undervisningen.

Støtten i undervisningen vil typisk være til at skabe struktur og overblik, til igangsættelse og fastholdelse, til opgaveforståelse og en stor del social guidning i forbindelse med gruppearbejdet. Vi har jævnlige udviklingsorienterede samtaler med alle vores elever, og vi har stort udbytte af et udvidet skole-hjem samarbejde, hvor forældrene er vores vigtigste medspillere for at sikre elevens trivsel.

Klanen består af et team af medarbejdere med alsidige specialpædagogiske kompetencer, primært inden for specialundervisning og autisme- og ADHD-pædagogik. Der er altid mindst én –oftest flere- Klanmedarbejdere på skolen i hverdagene.

Vores mål er, at Klanens elever indgår i undervisningen på samme måde som de øvrige elever, mens vi fungerer som deres pædagogiske sikkerhedsnet. Klanens elever skal være en del af skolens fællesskaber, og de skal aldrig føle sig udstillet på grund af deres udfordringer. Som en af vores dejlige elever udtrykker det:

”Klanen hjælper mig med alt det, der er svært, så jeg har overskud til at være sej”.

I Klanen hjælper vi vores elever til at opbygge øget selvtillid, til at udvikle hensigtsmæssige strategier for både læring og sociale relationer og til selv at finde løsningerne, store som små.

Opholdsbetalingen er den samme for en Klanplads, som for en almindelig plads. Støttetimerne betales af SU-midler, så der er ingen ekstra betaling for jer som forældre forbundet med en Klanplads.

Undervisning Rollespil Og Spil (62)
bg grafik

NÅR DU VIL SØGE PLADS I KLANEN

Når du som SPB-elev ønsker at blive optaget i Klanen, forventer vi, at;

Optagelse i Klanen

  • Du synes, at leg og spil er sjovt. Du behøver ikke have prøvet spil eller rollespil før, men at vælge en spilefterskole og ikke bryde sig om spil eller rollespil, svarer til at tage på idrætsefterskole og ikke gide sport.
  • Du er indstillet på at deltage aktivt og engageret i undervisningen. Hvis der er noget, du har svært ved, støtter vi dig, men vi fritager dig ikke for undervisning.
  • Du er indstillet på at tage aktivt del i skolens fritidsliv og mange fællesskaber. Du forstår, at du er på efterskole for at være social, ikke for at spille computer alene på værelset.
  • Du forstår, at skolens værdier og undervisningsform bygger på frihed under ansvar. Vi behandler hinanden med respekt og accept for vores forskelligheder, og vi forventer den samme opførsel fra dig.
  • Du kan selv passe en evt. medicinering. Skolen påtager sig ikke ansvar for, at du får din medicin.
  • Du er afklaret med, at du er SPB-elev, og du har en fornemmelse af, hvad dine specielle behov drejer sig om. Åbenhed betaler sig, og du er her for at få hjælp til bedre at håndtere dine specielle behov –ikke for at skjule dem.
  • Vi søger støtte til Klanens elever via SU-styrelsen. Som elev i Klanen skal du være visiteret til specialundervisning, hvilket betyder at PPR vurderer dit støttebehov til at være over 9 timer om ugen. Vi skal modtage en udtalelse fra PPR, stilet til Østerskov Efterskole med angivelse af skoleår og ugentligt timetal, før du kan komme i betragtning til en plads.
  • Ud over SU-midlerne, som vi søger til støtte i undervisningen, søger vi også om 3 ugentlige støtte-kontakttimer hos jeres hjemkommune. Støtte-kontakttimerne anvendes til social støtte i fritiden og ugentlige individuelle samtaler. Det er en fordel, at I så tidligt som muligt i optagelsesforløbet tager kontakt til jeres hjemkommune og beder dem lave en forhåndsbevilling på timerne.
  • Dine forældre sørger for, at vi har alle relevante informationer omkring din diagnosticering, tidligere skoleforløb etc. Alle de ting kan vise sig at have stor betydning, når du kommer i nye rammer, og det er vigtigt, at vi har så meget information som muligt, når vi skal vurdere, om vi kan imødekomme dine støttebehov.

 

Vores optagelsesprocedure i Klanen består af en afklarende samtale, hvor vi vurderer, om Klanen kan være det rigtige tilbud for dig. Hvis samtalen går godt, inviterer vi dig i en uges afklaringspraktik, så vi sammen kan finde ud af, om Østerskov er det rigtige sted for dig. Efter praktikken vil vi vurdere, om vi kan tilbyde dig en plads til næste skoleår. Vi har altid langt flere ansøgere, end vi har Klanpladser, så selvom din praktik er gået godt, er der desværre ingen garanti for, at vi kan tilbyde dig en plads.

 

Klanens afklaringspraktikker bliver afviklet i efteråret, og optag er med skolestart i august det følgende år. Du skal altså være tilmeldt i god tid for at komme i betragtning til en plads.