19_249448049799_10156804877839800

Jul for verdensfreden. Del 2. Flygtningekrisen.

Efter at have taget stilling til Centrumøens skæbne, skulle eleverne forholde sig til en ny krise; flygtninge fra verdens diktaturer drog mod de forskellige demokratiske stater, i håbet om et bedre liv. Men hvordan ville staterne tage imod flytningene? Med åbne arme eller lukkede grænser.

Hvad ville I gøre? Ville i tage imod flygtningene, selvom det kan blive dyrt for landets økonomi? Eller ville i lade flygtningene sejle deres egen sø, selvom de flygter for stater, der truer dem på deres liv?

I forløbet “Peace in Our Time” spiller eleverne repræsentanter og ledere af forskellige lande, som skal igennem en lang række politiske udfordringer: klimakriser, politiske uroligheder og krige.

Filmene her blev brugt i undervisningen til at præsentere alle de forskellige problemstillinger.