19_249448049799_10156719222174800

Weekendprogrammering

I dag har vi besøg af to undervisere fra Game College i Grenå.
De underviser en gruppe elever i programmering, kodning og teknikker til at lave forskellige former for spil!

Besøget er arrangeret af vores naturfags- og matematiklærer Vitus Hundebøll Benzon, som også underviser i programmering på Østerskov.