19_249448049799_10156600156674800

Der er mellem skolens bestyrelse og Mads Lunau enighed om følgende fælles udmelding:

Mads Lunau er fratrådt sin stilling som forstander ved Østerskov Efterskole. Dette sker efter fælles aftale mellem skolen og Mads Lunau. Bestyrelsen har ønsket en ny ledelsesmæssig retning, hvorfor Mads af personlige årsager har ønsket at søge nye udfordringer. Østerskov Efterskole takker Mads Lunau for hans mangeårige virke og indsats ved skolen.

Jakob Bavnshøj er indtil videre konstitueret forstander og varetager alle ledelsesopgaver.

På vegne af bestyrelsen

Malik Hyltoft, formand for bestyrelsen