19_249448049799_10156084671259800

Eleverne testprøver Museernes undervisningsmateriale

Eleverne tager i dag rollen som modstandsfolk og gestapoagenter.
Opgaven for modstandsfolkene er at sabotere strategiske bygninger i Danmark, som for eksempel Varde Stålværk, Den Jyske Jernbane og Tøjhuset i Fredericia. Gestapo skal derimod optrevle cellerne og forhindre sabotagen så godt som de kan.

Men før at de kan gøre det, skal de optjene point ved at løse en række opgaver. For eksempel matematiske opgaver, hvor de skulle udregne hvor meget sprængstof der skal til for at destruere en bro, beregne på holdbarhed og plads i forskellige bunkertyper og oversætte forskellige koder fra engelsk til dansk.

Dagens begivenheder er et samarbejde mellem os og en lang række jyske museer: Vardemuseerne,Vardemuseerne LÆRING, Museerne i Fredericia, Skanderborg Bunkerne og MMEx – Museernes videncenter for digital formidling. Museerne har stået for opgaverne, mens spildelen og mekanikkerne bag det er udviklet af Edulution Games.