Orienteringspakke

 

På denne side vil vi samle en masse relevant materiale for ansøgere til stillingen som Østerskov forstander. Det kan også være en god idé at kigge rundt på hjemmesiden. Her kan du finde en del materiale omkring fx linjer, undervisningsmetode og meget mere.

Senest opdateret d. 5. oktober 2018.


Forstander til Østerskov Efterskole

  • Er du handlekraftig, eventyrlysten og rummelig
  • Kan du stå i spidsen for en nørdet og kreativ efterskole?
  • Vil du være med til at forme og udbrede fremtidens didaktik?
  • Står du for en empatisk og anerkendende ledelsesstil?

Så er du og Østerskov sikkert et godt match.

Om Østerskov Efterskole

Østerskov Efterskole er en velfungerende efterskole og er verdens første rollespilsefterskole. Vores undervisningsmetoder er helt unikke og bygget op omkring læringsrollespil, hvor eleverne hver uge får en aktiv rolle i en spændende fortælleramme. På den måde bliver det faglige stof præsenteret i en anderledes og inddragende form.

Samtidig har vi som den eneste efterskole i Danmark et koncentreret fritidstilbud inden for spil og leg. Vores fire linjer E-sport, Rollespil, Fortælling & Fiktion og Lifehack danner rammen om elevernes fritid, og vores kerneværdier handlekraft, eventyrlyst og rummelighed gennemsyrer kulturen i både elev- og personalegruppen.

Om stillingen

Du skal være overordnet leder for den samlede skole og tage ansvar for sammenhæng og tydelighed i hele organisationen.
Du bliver pædagogisk leder for de tre pædagogiske teams, der er velfungerende og både i ånd og gerning praktiserer en høj grad af autonomi.
Du tegner skolens ansigt udadtil og demonstrerer skolens værdier i alle aspekter af din lederrolle.
Som forstander refererer du til skolens bestyrelse, som har det overordnede ansvar for skolens retning og økonomi.

Om dig

  • Du er godt kvalificeret til at arbejde med ledelse i skoleverdenen.
  • Du er i stand til at udøve tydelig og anerkendende ledelse.
  • Du har flair for den gode fortælling, både internt og eksternt.
  • Du har blik for de forskellige medarbejderes styrker og forskellighed.
  • Du har evnen til at skabe visioner i samarbejde med andre og kan motivere folk til at arbejde hen imod målene.
  • Du er indstillet på at være en aktiv del af skolens mange fællesskaber, både i og uden for skolen.

Du kan læse mere om os og den lederprofil, vi ønsker, på https://osterskov.dk/orienteringspakke/.

Om ansættelsen

Ansættelsen er fra 1. januar 2019 eller efter aftale. Du vil blive ansat som leder efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation pr. Oktober 2018 i løninterval 452.264,37 – 530.177,27.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos konstitueret forstander Jakob Bavnshøj på tlf. 25 30 10 03 / jakob@osterskov.dk eller bestyrelsesformand Malik Hyltoft på tlf: 31 31 04 09 / malikhyltoft@gmail.com .

Ansøgningsfristen er 26. oktober 2018. Send din ansøgning, CV og relevante bilag samlet i ét pdf-dokument til jakob@osterskov.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig.


Forstanderprofil

Denne forstanderprofil er bygget på skolens værdigrundlag. Den er et ideal. Vi har ingen forventning om, at der er nogen, der udfylder alle elementer. Hvis du føler, at du kan en god del af det, vi nævner og vil kunne lære resten, så mangler du bare at overbevise os om det samme.

Østerskov Efterskoles værdigrundlag er:

Det er værdifuldt, at vi kan og vil lege. Når vi kombinerer leg og læring, styrker vi Østerskov Efterskoles grundlæggende værdier:

Handlekraft: At tage initiativ og forstå, hvad der skal til for at skabe noget for hinanden og for sig selv.

Rummelighed: At sætte pris på vores forskellighed, så alle får plads til at udfolde sig.

Eventyrlyst: At turde følge en vej fra det velkendte til det udfordrende og finde nye oplevelser sammen.

Med disse værdier bliver hver enkelt bedre til at være sig selv og til at opnå det, de gerne vil.

Vores ambition er at finde en forstander, der på sin egen personlige måde kan udtrykke skolens værdier og sikre at de trives på skolen.

 

Det er værdifuldt, at vi kan og vil lege

Du forstår at lege og kan forholde dig til legens unikke natur.

Østerskov Efterskole er funderet i det danske rollespilsmiljø. Man kan sagtens være elev eller ansat på skolen uden at være rollespiller. Den form for fællesskab, der findes i spil, er dog kendetegnende for skolens miljø.

For at udfylde rollen som forstander må du være forberedt på at performe på mange niveauer fra foredragsholder over festtaler til rollespiller.

Handlekraft

Du sætter mål og opnår resultater.

Du adresserer udfordringer og konflikter, arbejder med dem og løser dem.

Østerskov Efterskole har velfungerende administrative, praktiske og pædagogiske afdelinger, der er stort set selvadministrerende i dagligdagen. For at du som forstander skal opnå resultater og udvikling, er det dog nødvendigt, at du er med i arbejdet og kan overbevise og motivere, når der er behov for forandring, stole på og delegere, når andre har gang i noget godt selv.

Rummelighed

Du står som garant for, at der er plads til alle, de, der er anderledes, der har særlige udfordringer eller bare er kommet på tværs.

Østerskov Efterskoles specialpædagogiske afdeling, Klanen, har 12-16 elever, der er fuldt integreret i undervisningen. Klanens elever indgår i skolens fællesskaber på lige fod med de øvrige elever. Skolen fungerer også som et fristed for elever, der har været mobbet eller frosset ude i deres gamle skole. Endelig er der også plads til elever med læringsvanskeligheder eller sociale udfordringer. I dette miljø er rummelighed en værdi, der stiller krav os alle.

Eventyrlyst

Du har lyst til at bringe Østerskov Efterskole til nye højder – og vidder. Vi er en skole med en drøm, og vi forfølger den gennem vores vision og strategi.

Østerskov Efterskole har et håb om at udbrede vores undervisningsfilosofi til resten af verden. Vi har ligesindede mange steder og har omgivelsernes bevågenhed og med en stor indsats og mange heldige satsninger kan vi påvirke den store omverden mærkbart.

Vi tror på, at udvikling både er en indre og en ydre ting. Vi skal blive ved med at påvirke verden, og vi skal også formå at udvikle og forny os selv og turde at tage imod kritik.


Praktisk

Vi ønsker, at du som forstander giver fysisk og mentalt nærvær.

Der er mulighed for at bo i skolens tjenestebolig, men det er ikke et krav. Det vil dog bliver taget med i betragtning, når bestyrelsen udvælger kandidater, om du som forstander bor tæt nok på skolen til at kunne møde op, hvis der sker noget uventet.

Ledelsen af skolen vil foregå i tæt samarbejde med skolens viceforstander.

Arbejdsopgaverne deles efter fælles aftale med en del variationsmuligheder. Viceforstanderen forventes dog at tage flertallet af de administrative opgaver.

Vi vil meget gerne have, at du besøger os. Kontakt skolen (gerne Jakob Bavnshøj) for en aftale.

Hvis du føler, at du kender skolen godt allerede, bør du som et minimum ringe til os i forvejen alligevel.

Det er ikke et krav, at du er god til at lave pdf, så hvis du ikke er vant til at sætte pdf-filer sammen, kan du få hjælp til det på følgende link: https://www.pdfmerge.com/

 

Gennemsigtighed i processen

Vi tilstræber størst mulig gennemsigtighed i processen. Det er vigtigt, at man som ansøger forstår, hvordan ens ansøgning vil blive behandlet og af hvem.

Ansættelsesudvalget består af bestyrelsesformand Malik Hyltoft, bestyrelsesmedlem Tanja Miller, konstitueret forstander Jakob Bavnshøj og medarbejderrepræsentant Pernille Rovsing (TR).

Vi forsøger at give individuel modtagelse og rundvisning i uge 42 og 43.

26. oktober 2018: Skriftlige ansøgningsfrist

Umiddelbart herefter holder ansættelsesudvalget møde. Indkaldelse til workshop udsendes på mail. Kontoret følger op med telefonisk kontakt for at sikre, at du har fået besked.

Interne ansøgere modtager motiveret afslag, hvis de ikke indkaldes til workshop.

4. november 2018: Workshop

Mellem 4 og 10 ansøgere inviteres til workshopdag. Her vil I have en kort samtale med ansættelsesudvalget, en personlighedstest, en prøve på skolens undervisningsmetode og en række rollespilsrelevante øvelser. Formålet med dagen er både at give kandidater, der går videre en bedre forståelse af vores arbejdsmåde samt at give os et afrundet billede af jer som kandidater.

På workshoppen vil man møde bestyrelsen, administrationen og enkelte andre ansatte på skolen – muligvis også nogle elever. Desuden vil man komme til at interagere med de øvrige ansøgere.

Ansættelsesudvalget samles samme aften eller efterfølgende formiddag. Indbydelser til anden samtale udsendes efterfølgende eftermiddag eller aften.

Et par dage efter workshoppen vil kandidater, der er gået videre til anden samtale modtage et oplæg til emner, de bedes forholde sig til under anden samtale.

Alle deltagere i workshoppen, der ikke indbydes til anden samtale vil modtage et motiveret afslag.

Bestyrelsen forventer at indsamle referencer mellem workshop og anden samtale.

11. november 2018: Anden samtale (hele bestyrelsen og ansættelsesudvalget deltager)

Bestyrelse og ansættelsesudvalg holder møde efter samtalerne.

Den foretrukne kandidat kan forvente at blive kontaktet inden for to dage.

De deltagere, der ikke vælges vil modtage et motiveret afslag.

 

 

Data

Antal elever: Der er plads til godt 90 elever på skolen. Optaget af elever er stabilt, men der er ikke venteliste.

Bygning: Eleverne bor i 3-4 personers værelser med eget bad og toilet. Vi har fire store undervisningslokaler, forskellige grupperum, e-sportslokaler, mødelokaler, forberedelsesrum, mm. Vi har nyt naturfagslokale. Til idræt bruger vi de lokale sportsfaciliteter. Vi har en større kulisseby i skolens baghave og en kæmpe samling rolle- og brætspil samt en hel del kostumer og props.

Økonomi: Skolen har en sund økonomi. Seneste regnskab kan ses her!

Ansatte: Skolen har pt 21 fastansatte og 3 timeansatte. Man kan læse mere om skolens ansatte her!

Administration: Til dagligt varetages skolens elevadministration, bogholderi, løn, mm af sekretær og viceforstander.