Undervisning om køn og seksualitet på Østerskov

Mandag den 8. april stod den på undervisning om køn, seksualitet og kærlighed på Østerskov Efterskole, hvor fire foredragsholdere fra LGBT+ Nordjylland fortalte eleverne omkring emnet og egne oplevelser.

Tekst og billeder af Esben Holst Harboe

Køn og seksualitet kan være et svært emne at diskutere, hvis man ikke har en fælles kendskab om emnet. Derfor inviterede Østerskov Efterskole LGBT+ Nordjylland på besøg for at fortælle om emnerne til skolens elever.

Dagens program stod på flere workshops, diskussioner og fortællinger fra de fire foredragsholderes liv og oplevelser. Eleverne fik stof til eftertanke, og deltog i debatterne, som Spektrum lagde op til. For Johanne Kroll Ratzer, elev på skolen, gav det stof til eftertanke.

“Jeg tror at køn og kønsidentitet er noget af det folk, inklusiv mig selv, ikke altid forstår. Derfor var det fedt, at der kom folk ud og fortalte om at det, og at man ikke er alene, hvis man har et andet køn, end det lægen sagde ved fødslen. Jeg lærte også hvor lang tid det tager for en transperson at få lov til at skifte navn og CPR-nummer,” fortæller Johanne.

En skole med plads til alle køn og kønsidentiteter

Østerskov Efterskole har elever fra hele Danmark, og mange af eleverne gør sig mange tanker om køn og kønsidentitet Derfor tog forstander Anne-Marie Fledelius kontakt til LGBT + Nordjylland, som gennem deres projekt Spektrum bidrager til oplysning, afmystificering og debat, med unge som målgruppe, for at få fælles begreber og forståelse omkring emnet.

I en af øvelserne skulle eleverne prøve deres grænser af, ved at rykke ind i hinandens privatsfære.

“Vi har valgt at afsætte en hel dag til at arbejde med køn, seksualitet og identitet for at give både personale og elever et fælles afsæt for en god dialog i hverdagen. At få sat de samme ord på begreberne udrydder mange misforståelser, og at få større viden udrydder mange fordomme,” fortæller Anne-Marie, og fortsætter:

“Da vi har en god, bred palette af forskellige kønsidentiteter og seksualiteter repræsenteret på skolen, er rummelighed og accept af forskellighed afgørende for trivslen,” siger Anne-Marie Fledelius.

Forstander Anne-Marie Fledelius og de fire foredragsholdere fra LGBT+ Nordjylland.

Tættere relationer på skolen åbner op for livlig debat

I løbet af dagen var der livlig debat mellem eleverne og foredragsholderne fra Spektrum. Eleverne stillede nysgerrige spørgsmål, deltog i workshops om samtykke og grænser, og havde debatter med Spektrums fire foredragsholdere omkring køn og seksualitet. Flere debatter, end de normalt er vant til, siger Bjarke Højlund.

“Det var anderledes at holde foredrag på Østerskov i forhold til de andre skoler, vi besøger. Relationerne mellem eleverne var tættere på Østerskov end på de skoler, som vi normalt besøger. Det skaber mere aktivitet og debat, så derfor har vi også lagt op til mere diskussion denne gang,” fortæller Bjarke Højlund.

Bjarke Højlund, foredragsholder fra LGBT + Nordjylland.