Retten til at være sig selv

 

Der er megen opmærksomhed omkring vores nye tiltag med kønsneutrale værelser. Her fortæller forstander Anne-Marie Fledelius om de tanker, der ligger bag det nye initiativ.

”Tænk at ét ungt modigt menneske, der tør fortælle om sin forvirring omkring egen kønsidentitet, kan få SÅ mange mennesker op i det røde felt?

Vi vidste godt, at det ville udløse enkelte hadefulde eller blot uforstående kommentarer – men mængden og intensiteten er kommet noget bag på os. Heldigvis har vi forberedt vores unge mennesker godt på den her situation, og de tackler den også utroligt flot.

Men det giver os da grund til eftertanke – ikke mindst i forhold til, hvor hårdt det kan gå hen og blive for vores unge mennesker, når de engang forlader det trygge miljø, som Østerskov er, og skal videre ud i virkeligheden, hvor de konfronteres med de hærskarer af fordomsfulde mennesker, som har flashet deres uvidenhed på de sociale medier de seneste dage.

Det helt absurde i situationen er, at kønsdebatten og de mange forskellige kønsidentiteter faktisk fylder meget lidt i hverdagen på Østerskov Efterskole. Flere af vores kønsneutrale værelser er i øvrigt udgjort af unge mennesker, der ikke er spor i tvivl om deres kønsidentiteter og bekender sig til den selv samme som deres personnummer forkynder. De har bare en bedre kemi sammen med nogen af et andet køn end dem selv.

Vores etablering af de kønsneutrale værelser handler ikke om at favorisere én gruppe. Det handler ikke engang om at give en lille gruppe særlig opmærksomhed. Det handler blot om at sørge for, at alle vores unge mennesker har ligelig ret til at være sig selv. Uden at nogen dømmer dem eller trækker labels ned over hovedet på dem.

”Frihed, folkestyre og ligestilling”

I den seneste revidering af efterskoleloven er der tilføjet en paragraf om ”frihed, folkestyre og ligestilling”. Her forventes det af efterskoler, at vi er med til at udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse, og deres kendskab og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Det opdrag tager vi meget seriøst – vi arbejder kontinuerligt på elevernes demokratiske dannelse. Blandt andet ved at lære dem at vise rummelighed og tolerance overfor alle – også dem der har andeledes politiske holdninger, anderledes tro, hudfarve, seksualitet – eller kønsidentitet end dem selv. Vi lærer dem, at de ikke behøver være enige – men at de skal kunne rumme og acceptere hinanden på trods af forskelligheder. De skal kunne rumme at andre ser verden anderledes end dem selv, uden at prøve at omvende dem. Det har de haft god lejlighed til at øve sig på de seneste dage J

Respekten for de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder tolker vi på Østerskov som friheden til at være den, du er. Eller den, du tror, du er. For som teenager ved du det måske ikke helt endnu, men du har brug for et sikkert rum til at afprøve nogle forskellige sæt identiteter for at finde ud af, hvilken der passer dig bedst.  Det synes vi er en menneskerettighed for teenagere – og den er vi parate til at kæmpe for.

Endelig er der kravet om ligestilling mellem kønnene. Der står ikke ”ligestilling mellem de to køn” – nej, der står ”ligestilling mellem kønnene” – netop fordi der ER flere end to køn. Og når vi etablerer kønsneutrale værelser er det netop for at sikre denne ligestilling mellem ALLE køn. Vi har jo også stadig helt traditionelle drenge og pigeværelser, og det er vores elever selv, der frit vælger (i dialog med deres forældre) hvilken værelsestype, der passer dem bedst. Vores opgave er blot at sikre, at der ER en værelsestype, der passer alle.

Spil, nørderier og indlevelse – og et sundt og stærkt fundament

Men alt dette er på ingen måde noget, der fylder særlig meget i vores hverdag på Østerskov Efterskole. Men det er fundament, som er nødvendigt at få på plads, før det virkelige arbejde kan finde sted. For selv nok så smukke bygningsværker kollapser jo uden et ordentligt fundament.

Hvad ER så vores virkelige arbejde? Det er at danne og uddanne unge mennesker til at blive den bedste version af sig selv. Til at lære sig selv at kende, og til at hjælpe dem med at få den første indsigt i, hvad deres vej her i livet skal være.

Vi er en skole, der arbejder med spil, nørderier og indlevelse. Vi stimulerer fantasi, kreativitet og innovation hos vores unge mennesker, og vi arbejder både med deres evner til at tænke selvstændigt og tage ansvar for sig selv og egen læring, samt med deres evner til at samarbejde med andre og bidrage positivt til fællesskabet. Dette gør vi gennem spilbaseret undervisning, og gennem et fællesskab i fritiden om supernørdede interesser. Og ja, det fællesskab inkluderer alle køn og går på tværs af alle køn. Vi kønsopdeler aldrig – og det har vi nu heller aldrig gjort. Så det er ikke et nymodens påfund, det er blot et menneskesyn hvor vi ser på det enkelte individ som menneske, ikke som dreng eller pige.

Og da vi jo er et superrummeligt sted, så er du velkommen til at komme og besøge os og opleve det for dig selv. Men giv lige besked først, det er det mest respektfulde overfor vores skønne, seje og modige unge mennesker.”

– Anne-Marie Fledelius. Forstander på Østerskov Efterskole