Referat bestyrelsesmøde 27. januar 2020

Østerskov Efterskole, Kirketoften 4, Hobro, kl. 16.30-20:30; Spisning med nytårskur kl. 18.30-20.30

Tilstede: Mette, Mie, Vitus, Vibe, Daniel, Anders, Jakob, Torben, Laura, Lars, elevrådet: Hans, Thorbjørn, Felix, Rikke R

Afbud: Tanja, Morten, Sanne

Referent: Vibe

Mødeleder: Vitus

Formalia
Underskrifter, referenter, mødedeltagere, (kørsel indberettes via digiflow)

____________________­­­­________________________
Opfølgning på punkter fra sidste møde
·        Bestyrelsen udsættes for Vitus´s spil om bæredygtighed

_______________________________________________________

Skolens status (Mie)
·        Skolens status. Hvordan går det. Elevtal og optag. Væsentligt nyt siden sidst.
Vi sagde farvel til en lille flok elever lige før jul. Der er kommet mere ro på den samlede elevflok efter det, og personalet har fået frisat flere ressourcer i både undervisning og fritid. Der er startet en ny elev i dag. Det nuværende elevtal er 83.
Elevtal næste år er pt 60 (heraf 16 Klan). Det er ca. det samme som sidste år ved denne tid. Der er sparket godt gang i markedsføringen det kommende halvår. Forslag om at deltage på Efterskolemesserne næste år. AF og VE laver en liste over de steder, vi vil være synlige.
Vi har en medarbejder på barsel frem til 4/2, og en langtidssygemeldt medarbejder, der overgår til barsel i slutningen af februar.
Der bliver afholdt MUS i januar og februar.
Der bliver lavet APV i februar/marts.
Der er Akademi i vinterferien.

Elevrådets punkt
Velkommen til det nye elevråd.
Mie giver kort intro til elevrådets rolle i bestyrelsen.
Elevrådet præsenterer sig.

Jakob fortæller om Code of Conduct projektet og beder elevrådet om input og lægger op til et kommende møde.

_____________________________________________________________

Projekter – gennemgang og tilretning af projekter samt runde med nye ideer
·        Didaktisk fyrtårn. Tovholder: Vibe. Projektet er færdiggjort, flyttes til færdiggjort listen.

·        Skolekreds: Styrke skolekredsens arbejde. Tovholder: Torben og Laura. Proces i gang med at få lavet folder om bestyrelsen. Projektet fortsætter.

·        Code of Conduct: Tovholder: Jakob. Projektet er stadig relevant, og arbejdet er først så småt igangsat. Projektet fortsætter.

·        Gifted Children: Tovholder: Lars. Flere forskellige grene –dels at udbrede kendskabet til gruppen (og hvorfor Østerskov er godt for dem), dels at optimere ØEs tilbud til gruppen (fx gennem et superhelte/filosofi-valgfag). Projektet fortsætter.

·        Fonde og sponsorater: Tovholder: Daniel. 4 fondsansøgninger er lige røget afsted (for 1,8 mio kroner). Der kan gå alt fra uger til måneder, før vi hører noget. Der kommer ligeså stille forskellige donationer og sponsorater ind til bl.a. VR, kameraer og skærme. Projektet fortsætter, men splittes fremover op i to projekter: Fonde og sponsorater + byggeprojekter.

·        Bæredygtighed på Østerskov. Tovholder: Daniel, Mette og Vitus. Der er nedsat et bæredygtighedsudvalg blandt skolens personale, så vi kan vælge hvordan vi prioriterer alle de nye idéer, vi har. Projektet fortsætter.

Punkter til kommende bestyrelsesmøder
Brainstorm på nye projekter
Planlægning af Generalforsamling.

Løn (TR: Pernille). AF booker PR.

_____________________________________________________________

Eventuelt
Der skal planlægges møde med banken asap mhp at optage lån til byggeprojekt.

____________________________________________________________

 

Næste Møde

·        AF laver en doodle, så vi kan lægge et møde ind i slut februar/start marts. Fokus på at forberede Generalforsamlingen.

·        Torsdag d. 2. april – godkendelse af regnskab samt forberedelse af Generalforsamling

·        Søndag d. 19. april 13.00 – 16.00 Generalforsamling

___________________________________________________

 

Lukket Punkt

·        Intet