God trivsel på
Østerskov Efterskole

Fredag den 4. maj evaluerede Østerskovs elever på det forgangne skoleår. De så på undervisningen, de 43  forløb, egen trivsel og skoleåret. Det kom der mange gode refleksioner ud af.

Tekst af Esben Holst Harboe

Hvis du går ind på enhver efterskole, falder du sikkert over punktet “Ministerielt”. Vigtig information, som ofte drukner i mængden af viden og data, som du leder efter på en hjemmeside.

Vi har derfor valgt at se på de forskellige data, og fortælle dig lidt mere om, hvad de betyder og hvad vi gør for at styrke elevernes efterskoleophold. Ud af 86 elever på skolen, har 65 af eleverne besvaret trivselsundersøgelsen.

Er du glad for din skole?

96 procent af eleverne svarer, at de enten tit eller meget tit er glade for at gå på Østerskov Efterskole. Samtidig svarer 80 procent af eleverne, at de føler sig hjemme på Østerskov, og langt størstedelen kan fortælle, at de bliver accepteret af deres venner for den de er.

“Østerskov efterskole er et fantastisk sted hvis man gerne vil have plads til at finde ud af hvem man er,” siger Rikke Rasthøj, elev på årgang 13.

“Undervisningen er enormt spændende og lærerig, ment på den måde at jeg personligt lærer bedre ved at være til stede. At opleve det selv hjælper med at huske ting, og det er meget det vi laver i rollespilsdelen. Der er også mere debat end bare “røv-til-bænk” undervisning hvilket virker godt når der ikke går ALT for lang tid med at snakke,” siger Rikke Rasthøj.

Østerskov Efterskole arbejder også på at skabe et rum, hvor der er plads til alle. Køn, seksualitet, forskellige baggrunde og erfaringer. Der skal være plads til det hele. Det viser sig også i statistikken. 98 procent af eleverne svarer, at de ikke har oplevet mobning på deres tid på Østerskov.

Undervisning om køn og seksualitet på Østerskov

Underholdende og engagerende undervisning?

Læringsrollespil og spilbaseret undervisning er Østerskovs hjerteblod. Viser det sig så hos eleverne i undersøgelsen?

For det meste ja. 68 procent svarer, at de klarer sig godt fagligt, mens 70 procent svarer, at de lærer de ting, som de sætter sig for at lære. 80 procent oplever til gengæld, at undervisningen er spændende, og for 74 procent af de adspurgt giver vores unikke læringsform dem lyst til at lære mere. Der sker en udvikling hos eleverne; og udvikling er mere end bare gode karakterer, siger viceforstander Vibe Esdahl-Schou.

“Vi ser, at eleverne får lyst i at lære nyt, når de kommer til Østerskov. De får hurtigt trænet deres handlekraft i forløbene, hvor de skal nå nogle klart definerede mål. Man kan vælge kun at kigge på karakterer som succeskriterie, men for os er det mindst lige så vigtigt at se, hvor meget vores elever rykker sig i den tid vi har dem her på skolen,” fortæller viceforstander Vibe Esdahl-Schou.

Medbestemmelse? Hvad for en medbestemmelse?

I undersøgelsen påpeger eleverne, at de ikke har meget at skulle sige i selve udførelsen af undervisningen. Der er ifølge 74 procent ikke mulighed for at bestemme, hvad de arbejder med.

Til gengæld tager lærerne godt imod elevernes ideer og forslag, siger 64 procent af eleverne, mens at eleverne i det store og hele er rigtigt godt tilfredse med den måde, som lærerne underviser dem på.

Du kan læse selve undersøgelsen herunder:

Link til undervisningsmiljø og trivselsundersøgelse