Generalforsamling for bestyrelsen

Den 7. april holder Østerskov Efterskole ordinær generalforsamling i skolekredsen. Her kan du se dagens program.

Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Forstanderens beretning
4) Godkendelse af det reviderede regnskab
5) Indkomne forslag:
a. Forslag til vedtægtsændring. Se bilag.
6) Gennemgang af bestyrelsens arbejdsmetode.
7) Fastsættelse af kontingent
Kontingentet for medlemskab af skolekredsen er pt. 50 kr. pr. år, og der er i skrivende stund ikke stillet forslag om ændring.
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og op til to suppleanter
Af bestyrelsens nuværende medlemmer er Monica Hjort Traxl, Søren Parbaek og Torben Sander Kusk-Glavind på valg. De modtager alle tre genvalg. Ida Maria Thylstrup og Malik Hyltoft ønsker at fratræde ved generalforsamlingen. Der er således tre pladser på valg for en to-årig periode og to pladser for en et-årig periode.
9) Valg af revisor
Nuværende revisor er revisionsfirmaet BDO. Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor.
10) Meddelelser