Ekstraordinær generalforsamling
på Østerskov Efterskole

Den 14. maj holdt vi ekstraordinær generalforsamling på Østerskov Efterskole.

Her gik en fuldtallig bestyrelse skolens vedtægter igennem, og godkendte de ændringsforslag, der var rejst til de gamle vedtægter.

I kan læse de nye vedtægter her. 

I kan læse et referat af den ekstraordinære generalforsamling herunder.

Østerskov Efterskole

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i skolekredsen

Tirsdag d. 14. maj 2019 kl. 19.00

I Frejas Sal på Østerskov Efterskole, Hobro

Dagsorden

1)     Daniel Bliss blev enstemmigt valgt til dirigent

2)     Indkomne forslag:
a. Anden behandling af forslag til vedtægtsændring, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling.  Se bilag.

Vedtægtsændringen blev vedtaget med 8 stemmer for og 0 stemmer imod.  De nye vedtægter er således gældende og vedhæftet referatet her. Underskrives af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

3)     Meddelelser. Ingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen