Referat af Bestyrelsesmøde

IMG 6297

Referat bestyrelsesmøde

Mandag 28.08.2023 kl. 17:00 – 21:00 i Eldorado

Deltagere: Daniel, Lars W, Rasmus, Mette T, Kaare, Vibe, Dennis (forældre-supl.), Jesper (forældrerepr.), Online: Alexander, Peter, Nicklas, Lars K

Afbud: Vitus, Elevrådet (Ikke valgt endnu)

Referent: Kaare

Ordstyrer: Daniel

 1. Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, kørsel indberettes via Digiflow

 1. Opfølgning på punkter fra sidste møde

 2. Skolens status VE

Vi starter året med 85 elever og muligvis 1 mere på vej ind. Virkelig skøn årgang. De er så søde og høflige. Det kan selvfølgelig ændre sig, når de er faldet helt til, men det tegner godt 😊

Introuge bød på introduktion til skolen og lokalområdet og selvfølgelig den traditionsrige tur til Hvolris.

Pt er personalet ramt af Opstartspest (eller dne nye covid-variant -hvem ved?), så vi forventer en del syge blandt både personale og elever de kommende uger, ganske som det plejer at være.

Årets første Alicorn – weekend er lige om hjørnet -15.-16. september.

Vi er ved at geare op til Efterskolernes dag 24. september.

Årets studietur går til Assumburg i Heemskerk lige udenfor Amsterdam. Som altid består turen af lige dele kulturel sightseeing og rollespil.

Personale: 3 medarbejdere på barsel fra skoleårets start, 1 mere fra jul til påske.

Generel god stemning i huset og glæde ved at være tilbage på jobbet.

Økonomi: Implementering af ønsker fra bestyrelsen for større økonomi-indsigt er sat i gang.

Mere nuanceret økonomigennemgang på næste møde. Vi er i gang med næste års budget, og det bliver lavet ud fra en mere klassisk ledelsesstruktur, der hedder Forstander + Viceforstander fremover. Fokus er at frigøre midler til at sikre mere mandskab i Klanen og evt. projektansættelse til at arbejde med højskoleprojektet.

Udeområdeprojektet med sansehave, forhindringsbane og amfiteater er klar til at gå i gang, da vi har fået fondsmidler til projekterne. Desværre har vi endnu ikke kunnet få nogen til at afgive tilbud på projektet, da det er for stort til de små firmaer og for småt til de store firmaer. Daniel kontakter fondene og spørger om mulighed for udsættelse, så vi har mere tid til at finde entreprenører.

 1. Elevrådets punkt

Ikke valgt endnu

 1. Projekt Højskole

Rasmus vil gerne deltage i Højskoleprojektet.

 1. Status på projekter
  Gifted Children (Lars W.)
  Folkeskolen skal til at teste GC-børn i skolen (WISC). (SSP og PPR foretager vurderinger)

Fonde og sponsorater (Daniel, Nicklas og Rasmus): Sansehave, amfiteater og handlebanen er finansieret.

7-timers Førstehjælpskursus ansøgt (Rasmus)

Fysiske rammer (Daniel og Kaare)
Udkast til investeringsplan ligger hos KB og KH. Udvalget arbejder med at lave et forslag til en prioriteret investeringsplan.

Østerskov-metoden (Vibe, Peter og Nicklas)

BBC-interview er ude nu. Se link på FB

Camilla Magids dokumentarserie kommer på DR til foråret.

 1. Eventuelt
  Bestyrelsesweekend?

  VE sender doodle ud med mulige datoer i december og januar. Vi kombinerer det med afholdelse af bestyrelsens julefrokost Emne: Visioner og ønsker for skolens fysiske rammer.

  Deltagelse i studietur for bestyrelsesmedlemmer. Send en Viggo-mail, hvis du er interesseret i at deltage.

 2. Næste møde
  Mandag 23. oktober

 3. Punkter til kommende bestyrelsesmøder

Mulighed for projekt med huskunstner (Alexander)

 1. Lukket punkt
  Intet