Referat af Bestyrelsesmøde 23-10-2023

IMG 9150

Dagsorden bestyrelsesmøde

Mandag 23.10.2023 kl. 17:00 – 21:00 i Eldorado

Deltagere: Daniel, Lars W, Rasmus, Alexander, Kaare, Vibe, Dennis, Jesper, Elevrådet: Holden, Amalie.
Online: Lars K, Mette T, Jacob.

Afbud: Vitus, Peter, Nicklas.

Referent: Kaare

Ordstyrer: Daniel

 1. 17:00 – 18:00
  Lukket punkt (kun bestyrelsen)
  Bestyrelsen debatterer resultaterne af trivselsundersøgelsen

 2. 18:30 – 19:00
  Bestyrelsens konklusioner og handleplaner fremlægges (kun bestyrelse og medarbejderrepræsentanter)

Bestyrelsen fremlagde sine konklusioner baseret på trivselsmålingens resultater.
Bestyrelsen har besluttet at fastholde den nuværende ledelsesstruktur. Vibe fortsætter som skolens forstander, og Kaares konstituering som viceforstander gøres permanent.
Sammenfatning af de øvrige konklusioner er udsendt til medarbejderne på Viggo 23.10.2023.

Fra 19:00: Ordinært møde med deltagelse af elevrådet

 1. Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, kørsel indberettes via Digiflow

 1. Opfølgning på punkter fra sidste møde
  Intet

 2. Skolens status

Vi har lavet en udstilling om rollespilskostumer i samarbejde med Kostumarium i Svendborg. Udstillingen har haft et fint besøgstal. VE besøgte Kostumarium i efterårsferien og viste rundt i udstillingen.

Vi har haft besøg af en gruppe studerende fra Nürnberg Universitet.

Efterskolernes Dag bød igen i år på besøgsrekord. 65 familier/200+ personer.

Studietur i Holland løb af stablen i uge 41. Blanding af kulturelt indhold og rollespil.

To af underviserne er tilbage fra barsel.

Vores eventvalgfag deltager i Halloween-arrangementet Haunted Bio i den kommende weekend. Traditionen tro holder vi også en Halloween fest på skolen -men dog først sidst i november, for det passede bedst i kalenderen.

Brobygning for ca. 20 elever i næste uge.

Vi laver værelsesrokade i slutningen af november, ligesom vi plejer.

Kloakrenovering af vandafledning færdiggjort.

Sansehaveprojektet – igangsættes uge 44.

 1. Elevrådets punkt:
  Ikke noget punkt. Eleverne kom for at prøve at deltage og mærke, hvad det egentlig er, de har meldt sig til.

 2. Projekt Højskole

Næste skridt: Prospekt skrives rent og opsættes i Østerskov’sk stil. Vi tager ned til Spilmester Martin for at kigge på inspiration ifm. prospektskrivning.

 1. Præsentation og godkendelse af budget for 2024

Budgettet er godkendt.

 1. Status på projekter
  Gifted Children (Lars):
  Synlighed via SoMe.

  SEO på hjemmesiden kan med fordel optimeres, så vi også dukker op på GC søgeord.

Fonde og sponsorater (Daniel, Nicklas og Rasmus):

Nyt projekt/fondsansøgning undervejs i løbet af foråret til rollespilsbyen.

Derefter fondsansøgning til Højskoleprojektet.

Der ledes efter mulighed for at søge til renovering/upgrades.

Fysiske rammer (Daniel og Kaare)
Amfiteater. Ligesom med Sansehaven har vi haft svært ved at finde firmaer, der vil afgive tilbud, men ham der skal lave Sansehaven har også budt ind på amfiteateret, så det sætter vi også i gang.

Østerskov-metoden (Vibe, Peter og Nicklas)
Intet nyt

 1. Eventuelt
  Bestyrelsesweekend 6. januar i Giftskabet:

Program

1: VE gennemgår detaljerne i budget 2024 for at give forståelse for opbygning og prioriteringer.

2: Vision for renoveringsprojekter/investeringsplan (KB/Daniel planlægger en model for arbejdet med visionen)

Invitation og detailprogram kommer ud i løbet af november.

 1. Næste møde
  Tirsdag 12. december

 2. Punkter til kommende bestyrelsesmøder