Referat af Bestyrelsesmøde
07-11-2022

 

07-11-2022 Klokken 17.00 – 18.00 online på Teams.

Mødedeltagere: Vibe, Kaare, Mie, Nicklas, Lars, Jakob, Kjartan, Jacob, Julie, Daniel

Afbud: Karina, Mette T, Vitus, Elevrådet

Referent: Vibe
Ordstyrer: Daniel

 1. Formalia

Underskrifter, referenter, mødedeltagere, kørsel indberettes via Digiflow

 1. Opfølgning på punkter fra sidste møde
  Ingen
 1. Skolens status:
  Elevtallet er 90.
  Vi er i gang med optagelsessamtalerne til næste skoleår. Vi skriver pt op til venteliste.
  Vi er undervejs med at skifte IT-udbyder. Det giver lidt pres på huset og administrationen, men det tegner til at blive godt, når vi er igennem det.
  Babyboomet blandt de ansatte fortsætte. Vi har lige budt velkommen til baby nummer 4 indenfor et år, og der kommer én mere inden jul.
  Siden sidst: Vi havde en god studietur til Burg Stahleck i Bacharach. Evalueringen peger i retning af, at vi nok ikke vælger lokationen igen, primært pga de logistiske udfordringer ved at afvikle et rollespil på et bjerg, hvor busserne ikke kan køre op med alt vores grej.
 1. Elevrådets punkt

Ikke til stede

 1. Projekt Højskole - siden sidst (Vibe)

Byg&Brand er sat i direkte kontakt med kommunens Plan-afdeling, så de kan koordinere byggeprojektet direkte.
Vibe er primær tovholder på højskoleprojektet.
Vibe og Ivajlo er inviteret til at lave en præsentation af Østerskovs metode på et Play Symposium arrangeret af Edinburgh Universitet.

 1. Lån – banklån, realkreditløn (Jakob)
  Overvejelse: Kan der være penge at spare ved at omlægge vores nuværende lån?
  Daniel og Mie snakker med Elin og kigger på mulighederne.

 2. Status på projekter
  -
  Gifted Children: Lars
  Der sker en del på det kommunale spor. Fokus ser lige nu ud til at være på trivselsaspektet, så det ikke fremstår elitært.

  - Fonde og sponsorater: Daniel og Nicklas:
  Opsummering af oplægget fra bestyrelsesweekenden.
  Arbejder pt på nogle medarbejderrabatter hos lokale spilpushere.

  - Fysiske rammer: Daniel og Kaare.
  Fondsansøgninger til udeområderne er undervejs. De store planer handler om fornyelse/renovering af landsbyen, anlæggelse af sansehave og amfiteater samt træningsbane. Projektet prioriteres i den rækkefølge, midlerne ruller ind.

  - Bæredygtighed: Mette og Kjartan:
   
  Intet nyt.


- Østerskov-metoden: Peter, Vibe, Daniel og Nicklas:
Elizabeth Angerers speciale er snart afsluttet.
Lisa Gjeddes projekt står lidt stille, da fondssøgningen endnu ikke har båret frugt. Lisa har desuden sagt ja til at være sparringspartner på højskole-projektet.

- Dokumentarfilm: Kjartan og Mie. På pause, indtil Camilla Magids dokumentar er afsluttet.

-Østerskov Højskole: Mie, Vibe og Kaare Se ovenfor.

 1. Eventuelt
  Bifrosts Generalforsamling 18.-20. november. Østerskov deltager med 3 (muligvis 4) delegerede.

 2. Næste møde
  december. Julefrokost. Vi holder det her på skolen.

 3. Punkter til kommende bestyrelsesmøder:

 4. Lukket punkt
  Intet