Indkaldelse til ordinær generalforsamling i skolekredsen

Søndag den 16. april 2023 kl. 13.00-16.00
I Frejas Sal på Østerskov Efterskole, Hobro

Indkomne forslag skal være skolen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Man skal være medlem af skolekredsen for at deltage i generalforsamlingen

IMG 1723 Layer Copy

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Forstanderens beretning
 • Godkendelse af det reviderede regnskab
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
  Kontingentet for medlemskab af skolekredsen er pt. 50 kr. pr. år, og der er i skrivende stund ikke stillet forslag om ændring.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og op til to suppleanter.
  Bestyrelsen består af 8 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter.

Af bestyrelsens nuværende medlemmer er Jakob Bavnshøj, Kjartan Annesen og Lars Walmar på valg for en 2-årig periode. Lars Walmar ønsker genvalg, men hverken Jakob Bavnshøj eller Kjartan Annesen genopstiller til bestyrelsesmedlemsposter.  Der skal derfor vælges to bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

Derudover skal der vælges to suppleanter.  

De fem bestyrelsesmedlemmer der ikke er på valg er: Daniel Bliss, Peter Dyring-Olsen, Nicklas Hakmann Petersen, Jacob Kronby Schulze (repræsentant fra Bifrost) og forældrerepræsentant Karina Gudme Worninger samt suppleant Julie Bjørkmann, som vælges af forældrekredsen på første skoledag 13. august.

 • Valg af revisor
  Nuværende revisor er revisionsfirmaet BDO. Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor.
 • Eventuelt

Udenfor dagsorden: Oplysende indslag som afslutning; Forstander Strategi, læring og innovation Vibe Esdahl-Schou, fortæller om visionerne for Campus Østerskov og Østerskov Højskole

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Forretningsorden for generalforsamling 16. april 2023 i skolekredsen Østerskov Efterskole - klik her for at læse pdf