Skolen og folk omkring os

Vejledning

Vejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Mariagerfjord står for uddannelses- og erhvervsvejledning til eleverne på Østerskov Efterskole.

Det er UU der sørger for, at den enkelte elev er forberedt på uddannelsesvalget efter opholdet på Østerskov. Dette gøre blandt andet ved individuelle og kollektive vejledningssamtaler, brobygningsforløb, mm. Det er desuden UU der hjælper med at udarbejde en uddannelsesplan for den enkelte elev.

Skolens vejledning til ungdomsuddannelserne foregår i samarbejde med UU-Mariagerfjord, hvor vi er tilknyttet vejleder Henrik Sloth – heslo@mariagerfjord.dk, 30164360.

Østerskov – orientering om vejledning

 

 Vi laver eksperimenter sammen

I løbet af august starter eleverne op med uddannelsesplanen. Fællestime med Henrik for henholdsvis 9. og 10. klasse. Herefter er der i løbet af august/september er der individuelle samtaler med eleverne i 9. og 10. klasse.
Der er individuel brobygning uge 44. Obligatorisk for 10. klasse.
Udfra elevernes aktuelle ønsker i september gennemgås disse af lærergruppen mht. uddannelsesparathed. Denne vurdering meldes ud til forældre ved første forældresamtale. Henrik er til rådighed for samtale for forældre på skole/hjem samtalerne i efteråret. Dato er 4. november 2016. Der vil endvidere være løbende samtaler mellem usikre elever og Henrik
Når vi når frem til januar/februar færdiggøres uddannelsesplanen og tilmelding via optagelse påbegyndes uge 2 og afsluttes  uge 3.

Vejleder

 Henrik Sloth
Henrik Sloth

UU-Vejleder

heslo@mariagerfjord.dk

Læs mere om Henrik

Henrik er ansat hos Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Mariagerfjord, og står for uddannelses- og erhvervsvejledning til eleverne på Østerskov Efterskole.