Østerskovs metode med læringsrollespil har været i funktion i mindre end 10 år, men har alligevel været fokus for forskning.

Professor Lisa Gjedde, Aalborg Universitet, har på vegne af Egmontfonden undersøgt Østerskovs undervisningsmetode og nået frem til følgende:

  • Skolen ligger over landgennemsnittet i formidlingsfag, og i de øvrige fag klarer sig omkring landsgennemsnittet. Dette til trods for at Østerskov har en større gruppe inklusionselever end landgennemsnittet af skoler.
  • Metoden findes som en velegnet og virkningsfuld læringsplatform for læringsudfordringen i 21. århundrede, hvor der skal findes metoder til at udvikle kreativitet, kritisk tænkning, kommunikation, og kollaboration hos eleven. Men også som velegnet til at møde udfordringerne i dagens skole med urolige drenge og inklusionsbehov.
  • Potentialet for inklusion er meget højt. Lisa Gjedde beskriver Østerskov som ’hinsides inklusion’, dvs. inklusion ikke tænkes som tilsat udefra, men som fuldt integreret i undervisningen, bl.a. med begrebet “legitim perifer deltagelse”, en høj grad af mulighed for forskellige læringsredskaber og en grundlæggende meningsgivende motivation i deltagelse og sammenhæng.
  • Metoden giver mulighed for god social og personlig udvikling gennem et stærkt socialt rum hvor man kan genopfinde sig selv hver uge og lade rollen fejle i stedet for sig selv.
  • Metoden er motiverende og inddragende og giver mulighed for interaktiv og kropslig læring.

Lektor i neuromatematik Lisser Rye Ejersbo, Århus Universitet, konkluderer efter studier på Østerskov:

Det narrative har stor indflydelse på god matematiklæring og motivation i faget.
Eleverne husker meget præcist om undervisningen. De kan lagre deres matematiske læring i længere tid og har nemmere adgang til den, når de skal bruge den. Forskningsresultaterne er samlet på www.rollespil.nu og vil blive suppleret af en bogudgivelse medio 2015.

Nyheder på Østerskov Efterskole
Se alle nyheder
26. maj 2019

Grej og Gløder - Nyt linjefag på Østerskov

Grej og Gløder er udeliv og grejbygning. Eleverne kommer til at få jord under neglene og fedt udstyr
15. maj 2019

Ekstraordinær generalforsamling 14. maj

Ekstraordinær generalforsamling på Østerskov Efterskole
13. maj 2019

God trivsel på Østerskov Efterskole

Fredag den 4. maj evaluerede Østerskovs elever på det forgangne skoleår.