Tilmelding

Økonomi og støtte

Økonomi og støtte

Prisen for et ophold på Østerskov Efterskole er:

  • 2016/17: 2.050,- i 42 uger = 86.100,- minus statsstøtten. Statsstøtten er afhængig af husstandens indkomst to år tilbage. Den reelle pris bliver et sted mellem 36.456,- og 62.202,- for et helt år.
  • 2017/18: 2.125,- i 42 uger = 89.250,- minus statsstøtten. Statsstøtten er afhængig af husstandens indkomst to år tilbage.

 

 Vi laver eksperimenter og oplever noget nyt

Inkluderet i opholdsbetalingen

  • Kost og logi (dog ikke sengetøj) for hele skoleåret
  • Al undervisning, herunder ekskursioner og ture
  • Valgfag (enkelte valgfag er med egenbetaling af materialer til eget udstyr)
  • Adgang til omfattende spilbibliotek og værksteder til fritidsaktiviteter
  • Udlandstur (dog ikke lommepenge til denne)
  • Årgangs T-shirt
  • Årsbillede

Beregning af opholdsbetaling

Alle elever på efterskoler modtager statsstøtte. Støtten er beregnet ud fra husstandens indkomst. I kan beregne aktuelle priser for efterskoleopholdet på Efterskoleforeningens hjemmeside her! http://www.efterskole.dk/da/Schools/Jylland/Oesterskov_Efterskole/Pricing

 Eleverne hjælper med at lave mad og lærer noget nyt

Individuel supplerende støtte

Det er muligt at søge skolen om individuel supplerende støtte hvis man som forældre har svært ved at finansiere opholdet. Det er skolens ledelse der afgør om man kan få supplerende støtte. Ønsker man at søge om Individuel Supplerende Støtte skal man kontakte skolen – gerne på mail. Her skriver man kort hvorfor man ønsker støtte, kommer med et overslag over hvor meget man selv kan betale og vedhæfter de sidste tre lønsedler, Årsopgørelsen for sidste år samt en beregning på hvad et efterskoleophold vil koste familien.

Der er i øjeblikket meget stor søgning til puljen. Derfor kan vi i øjeblikket kun hjælpe med, at dække op til 1.000,- per rate.