Formalia

Værdigrundlag

Østerskov Efterskoles værdigrundlag

Værdigrundlag som det er formuleret i skolekredsens vedtægter:

Det er værdifuldt, at vi kan lege

Derfor er det Østerskov Efterskoles formål at sikre, at eleverne kan:

 • forstå og benytte de mange regler, man kan være omgivet af både i spil og virkelighed
 • få ejerskab og tage ansvar og medansvar for deres omgivelser
 • at bruge deres fantasi i trygge rammer
 • få et fornuftigt forhold til egen sundhed, og
 • få en god skoleoplevelse

 

Efter aftale med undervisningsministeriet er her en udvidet beskrivelse af vores værdigrundlag:

Det er værdifuldt, at vi kan lege

På Østerskov Efterskole finder vi, at leg:

 • fremmer læringsprocesser for alle børn,
 • styrker unges identitetsproces og evne til selvforståelse,
 • understøtter regelforståelse, evnen til at danne relationer og kreativ tænkning til gavn for arbejds- og voksenlivet,
 • har væsentlig betydning for forholdet mellem børn og voksne.

 

Derfor er det Østerskov Efterskoles formål at sikre, at eleverne kan:

 • forstå og benytte de mange regler, man kan være omgivet af både i spil og virkelighed,
 • få ejerskab og tage ansvar og medansvar for deres omgivelser,
 • bruge deres fantasi i trygge rammer,
 • få et fornuftigt forhold til egen sundhed, og
 • få en god skoleoplevelse

Skolens motto er “Scientia per ludum” (viden gennem leg).

 Eleverne laver lektier sammen

Evaluering af værdigrundlag

Plan for evaluering af værdigrundlag

Det er nu lovpligtigt af evaluerer skolens værdigrundlag hvert andet år.

2012/2013

Skolens selvevaluering af værdigrundlaget blev foretaget af forstander og viceforstander i samarbejde med eleverne. Først blev punkterne snakket igennem på grupper og bagefter i plenum. Herefter blev elevern bedt om at svare på et spørgeskema om hvorvidt skolen har levet op til sit formål jævnfør værdigrundlag.

Man kan læse sammenfatningen her: Evaluering af værdigrundlag 1213

2009/2010

I forbindelse med evaluering af værdigrundlaget 2009/10 blev der rundsendt et spørgeskema til de ansatte omkring hvordan de synes værdigrundlaget håndteres i praksis. Resultatet er herunder.

Efterfølgende blev resultatet brugt til gruppearbejde, hvor de ansatte med bestyrelsen  kunne diskutere, hvordan (hvis overhovedet) vi understøtter det enkelte formål, og hvordan vi evt. kan gøre en bedre indsats.

I hvor høj grad synes du at ØE lever op til følgende punkter fra værdigrundlaget?

1: i ringe grad, 2: i mindre god grad, 3: neutral, 4: i god grad, 5: i høj grad

20 besvarelser.

4,65:  Det er værdifuldt, at vi kan lege

Derfor er det Østerskov Efterskoles formål at sikre, at eleverne kan:

3,40: forstå og benytte de mange regler, man kan være omgivet af både i spil og virkelighed (gruppe 1) 3,20: få ejerskab og tage ansvar og medansvar for deres omgivelser (gruppe 2) 4,65: bruge deres fantasi i trygge rammer (gruppe 3) 2,25: få et fornuftigt forhold til egen sundhed (gruppe 4) 4,55: få en god skoleoplevelse (gruppe 5)

2008/2009

Torsdag den 4. august, afholdte bestyrelsen  et visionsmøde med medarbejderne med udgangspunkt i lærerudvalgs diskussion om værdiforventning til eleverne (se nedenfor). Formålet med dette møde var sammen at udforske skolens fremtidige udvikling gennem en diskussion af skolens værdigrundlag, samt vores ønsker og visioner for hvad fremtiden skal bringe for Østerskov Efterskole. Bestyrelsen vil vi bruge dette møde som input til det kontinuerlige strategiske arbejde som bestyrelsen forestår.

Ansvar overfor legen

 • Vi møder udhvilede op til undervisningen og har spist korrekt.
 • Vi arbejder aktivt i undervisningstiden med det, der er planlagt.

Ansvar overfor legekammeraterne

 • Vi leger med hinanden, holder aftaler og behandler hinanden med respekt.
 • Vi er opmærksomme på drilleri, hygiejne og blufærdighed.

Ansvar overfor legepladsen

 • Vi passer på skolens bygning og inventar og tager vores del af de fælles pligter.
 • Vi passer på skolens ry og rygte i nærområdet og i spilmiljøet.

2007/2008

For skoleåret 2007/08 blev Joan Zenia Juhl Hansen (Cand. Mag. i Informationsvidenskab) inviteret til at lave en empirisk undersøgelse af Østerskov Efterskoles brug af værdigrundlaget i hverdagen.

Læs rapporten her: Østerskov undersøgelse af værdigrundlag 2007-2008

2006/2007

I skoleåret 2006/07 blev skolens værdigrundlag evalueret ved at lade Sune Tønning Sørensen observere i undervisning og fritid i en skoleuge, udstyret med et kamera, for at finde eksempler på de værdier, der blev udtrykt af skolen og dens elever.

Resultaterne fremlagdes som et debatoplæg for bestyrelsen på dens møde før generalforsamlingen d. 21. april 2007.

Som et led i bestyrelsens diskussion om justering af værdigrundlaget, påpegede Sune Tønning yderligere værdier, der efter hans mening blev udstrålet af skolen og dens ansatte. Disse pointer indgår i bestyrelsens overvejelser frem mod næste generalforsamling.